Lunch bestellen

DEADLINE: maandag 18 september 12.00u

U meldt zich aan voor de lunch door:

1) Een mail te sturen naar productie@kamermuziekdag.nl met daarin de naam/namen van degenen die gebruik  willen maken van de lunch (deze namen dienen overeen te komen met de namen die u heeft opgegeven bij het kopen van het ticket). Vernoem in het onderwerp van de mail “aanmelding lunch”.

 

2) door het totale geld bedrag (€10 per persoon) over te maken naar GEsharp artists events, NL57 INGB 0006 3215 51 vóór maandag 18 september 12.00u o.v.v. "aanmelding lunch + naam organisatie"

Mocht er sprake zijn van allergieën, geef dit dan aan in de e-mail. Er wordt sowieso gezorgd voor genoeg vegetarische opties.

 

LET OP: aanmelden zorgt voor een betalingsverplichting, ook als u de lunch uiteindelijk toch niet afneemt. Uiteraard is het ook toegestaan zelf lunch mee te nemen.

 

Helaas kunt u niet op de dage zelf nog beslissen alsnog te willen lunchen bij de Kamermuziekdag.

Wel kunt u ook uw eigen lunch meebrengen.

 

Kamermuziekdag.nl is een initiatief van: 

Léon de Lange & Hannes de Vries